четвртак, 18 априла

ПИО фонд шаље пензионере бесплатно у бање

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је Оглас за пријем захтева за слање пензионера на рехабилитацију за 2022. годину.

Право на десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, са пребивалиштем у Србији, чија је пензија до 30.978 динара, и који осим пензије немају друга лична примања.

На оглас могу да се јаве и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, прерачунато по средњем курсу НБС на дан 1. априла 2022. године, када је евро имао вредност 117,75 динара, под условом да збир тих пензија износи до 30.978 динара.

Уз пријаву је потребно поднети пензијски чек; доказ о висини пензије из иностранства, попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу – где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију у 2020. и 2021. години и да овлашћује Фонд ПИО да у његово име може да закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију.

Корисник може да приложи и расположиву медицинску документацију, уколико је поседује.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Пријаве на оглас подносе се од 5. априла, закључно са 21. априлом, а ранг листа пензионера који испуњавају услове биће објављена двадесет првог радног дана од дана истека огласа.

На ранг листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли, а комисија је дужна да у року од пет радних дана размотри приговоре и утврди коначну ранг листу.

 

 

Извор  Нишкипортал.рс

Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.