субота, 20 јула

ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ

Монографија – „Сачувајмо их од заборава“

Монографија – „Сачувајмо их од заборава“

ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ
Наслов публикације:САЧУВАЈМО ИХ ОД ЗАВОРАВА Издавач:Удружење грађана за помоћ борцима, ратним војним инвалидима,породицама погинулих и преминулих учесника ратова „БЕСМРТНИГВОЗДЕНИ ПУК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ За издавача:Дејан Петровић,председник удружења Партнер на пројекту:Удружење бораца САБОР Ниш Штампа: Екстра Бис, НишТираж: 140 комада Сва права задржава издавач. Забрањено је прештампавање иумножавање. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања МОНОГРАФИЈА САЧУВАЈМО ИХ ОД ЗАБОРАВА САЧУВАЈМО ИХ ОД ЗАБОРАВА ОВОМ МОНОГРАФИЈОМ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊАИ ПАРТНЕРОМ НА...