четвртак, 18 априла

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА БОРАЦА БЕСМРТНИ ГВОЗДЕНИ ПУК

Обавештавамо чланове Удружења бораца БЕСМРТНИ ГВОЗДЕНИ ПУК да је Министарство за рад, запошљавање,борачка и социјална питања расписало:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА РАДИ УПУЋИВАЊА НА БАЊСКОКЛИМАТСКИ ОПОРАВАК

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, Правилника о бањско-климатском опоравку и Одлуке о расписивању Јавног позива за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак, расписује Јавни позив за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак.
Предмет Јавног позива је упућивање војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине на бањско-климатски опоравак, а у складу са опредељеним средствима и Одлуком о додели уговора.
БАЊСКО- КЛИМАТСКИ ОПОРАВАК ОБУХВАТА:
– 1) коришћење услуга на бази пансион дана. Пансион дан подразумева смештај на бази пуног пансиона (доручак и вечера по принципу шведског стола и ручак класично услуживање), у комфорним једнокреветним и двокреветним собама са купатилом, са укљученом боравишном таксом и осигурањем корисника пансиона;
– 2) здравствене услуге лечења које укључују преглед лекара специјалиста дијагностиковање и потребну терапију (лабораторијске анализе, балнеотерапија, физикална терапија…);
– 3) стационирано-болничко лечење коришћењем природно лековитих фактора тј. термоминералних и минералних вода које су по свом саставу и хемијским својствима специфичне за лечење обољења предметне партије и свакодневно коришћење базена са минералном водом.
ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОГУ БИТИ: Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и корисници породичне инвалиднине који су лечени од следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести.
Чланство у борачко-инвалидским удружењима није услов за подношење захтева

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 1. Фотокопија решења надлежног органа о признатом својству или праву, 2. Последњи извештај лекара специјалисте (одговарајуће гране специјализације), не старији од годину дана
ПОЖЕЉНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 1. Фотокопија личне карте (односно за личне карте са чипом, извучени подаци из чипа).
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА: Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско-климатски опоравак”.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: Рок за подношење захтева је 29.04.2022. године. Захтеви ће бити разматрани по пристизању, а упућивање корисника на бањско-климатски опоравак ће се вршити до попуњавања капацитета, односно реализације уговора.
МЕДИЦИНСКЕ ИНДИКАЦИЈЕ: Партија Услуге бањско-климатског лечења и опоравка корисника борачкоинвалидске заштите за потребе лечења следећих болести: 1 болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева 2 болести локомоторног апарата 3 болести метаболизма и ендокрине болести 4 болести периферног и централног нервног система 5 коронарне болести.

Заинтересовани чланови удружења и чланови који испуњавају горе наведене услове за детаљна упуства око наведеног јавног позива као и помоћ око прибављања потребне документације, могу да се јаве у канцеларију удружења сваког радног дана од 07-15 часова.

Podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.